Diagnostyka

Rozpoznawanie choroby

Objawy takie jak głośne i nieregularne chrapanie, obserwowane bezdechy, duszność lub uczucie dławienia w czasie snu oraz zmęczenie, senność, zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi w ciągu dnia, zwłaszcza u osób otyłych sugerują obturacyjny bezdech senny. Osobę z podejrzeniem OBS należy skierować do specjalistycznej pracowni w celu potwierdzenia choroby i rozpoczęcia leczenia. Pewną metodą rozpoznania choroby jest polisomnografia (PSG) Badanie wykonywane jest podczas snu i pozwala w sposób nieinwazyjny ocenić strukturę i jakość snu, częstość przebudzeń, oddychanie, utlenowanie, czynność serca, pozycję ciała, chrapanie.

e-klinikasnu.pl oferuje badanie poligraficzne wykonywane w domu pacjenta

Pacjent otrzymuje do domu przenośny lekki aparat. Jest to badanie śródsenne, które składa się z zapisu kilku podstawowych elementów służących do oceny snu i oddychania. Część oddechowa składa się z zapisu krzywej przepływu powietrza w górnych drogach oddechowych oraz krzywych ruchów oddechowych klatki piersiowej i brzucha. Do oceny wysycenia krwi tętniczej tlenem służy badanie pulsoksymetrem . Rytm serca ocenia się na podstawie elektrokardiogramu (EKG). W przypadku potwierdzenia choroby, w dalszym etapie indywidualnie dla każdego pacjenta określany jest optymalny sposób leczenia.

KROK PO KROKU

  • Po ustaleniu terminu badania późnym popołudniem pacjent zgłasza się do poradni diagnostyczno-konsultacyjnej, (tutaj może jeszcze raz wypełnić kwestionariusze senności. Doświadczony personel dokładnie wyjaśni na czym polega schorzenie i jak przebiega procedura diagnostyczna)

  • Opłaca koszt badania i podpisuje umowę użyczenia sprzętu medycznego. Pielęgniarka podłącza aparat choremu, z którym udaje się on do domu. Po całonocnym badaniu (kolejnego dnia rano) pacjent lub rodzina oddaje rejestrator w poradni.

  • Do 7 dni Pacjent jest informowany o wyniku badania i wówczas jest umówiony na konsultację w czasie której razem z chorym ustala się dalsze postępowanie terapeutyczne.