Grupy ryzyka

Sprawdź czy jesteś w grupie ryzyka!

WAGA ciała

Otyłość – jest najważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju bezdechu sennego(wzrasta 4x ). Wśród osób z potwierdzoną chorobą 70-80% stanowią otyli.

Szeroki obwód szyi

Szeroka szyja – to często węższe drogi oddechowe. U mężczyzn ryzyko rośnie, jeśli obwód szyi wynosi powyżej 43 centymetrów ,u kobiet więcej niż 38 centymetrów.

Zwężone drogi oddechowe

Nieprawidłowości w budowie górnych dróg oddechowych – przerost języka, wydłużenie podniebienia miękkiego, przerost migdałków podniebiennych, niedorozwój żuchwy usposabiają do wystąpienia choroby.

Płeć

Mężczyźni 2x częściej cierpią z powodu bezdechu sennego.

Wiek

Wiek u mężczyzn dochodzi do rozwoju choroby wcześniej (najczęściej po 35-40 roku życia), u kobiet najczęściej rozwija się po menopauzie.

Używki

Alkohol, środki nasenne – zmniejszają napięcie mięśni gardła nasilają występowanie bezdechów.

Używki

Palenie tytoniu powoduje podrażnienie, obrzęk, stan zapalny w górnych drogach oddechowych, które predysponują do wystąpienia bezdechów.


Choroby

Choroba refluksowa przełyku Wzrost prawdopodobieństwa bezdechu sennego -z powodu przerostu i rozpulchnienia tkanek miękkich gardła.

Niedoczynność tarczycy – powoduje osłabienie mięśni gardła i towarzyszy jej otyłość, które sprzyjają wystąpieniu OBS.