Pierwsza Wizyta

Aby najlepiej pokierować diagnostyką i leczeniem bardzo proszę o przygotowanie dostępnej dotychczasowej dokumentacji z hospitalizacji. Oraz kilka WAŻNYCH informacji o pacjencie:

  • rozpoznane do chwili obecnej schorzenia przewlekłe (leki stosowane w ich terapii)
  • waga ciała
  • książeczka pomiarów ciśnienia tętniczego ,
  • aktualne wyniki podstawowych badań laboratoryjnych (cholesterol, glukoza, morfologia, poziom hormonów tarczycowych)